සූත්‍ර විවරණ

සියලුම වැඩසටහන් නැරඹීමට සහ ශ්‍රවණයට

සූත්‍ර විවරණ

Click Here

ධර්ම සාකච්ඡා

සියලුම වැඩසටහන් නැරඹීමට සහ ශ්‍රවණයට

ධර්ම සාකච්ඡා

Click Here

ධර්ම දේශනා

සියලුම වැඩසටහන් නැරඹීමට සහ ශ්‍රවණයට

ධර්ම දේශනා

Click Here

පටිච්ච සමුප්පාදය

සියලුම වැඩසටහන් නැරඹීමට සහ ශ්‍රවණයට

පටිච්ච සමුප්පාදය

Click Here

දේශනා මාලාවන්

සියලුම දේශනා මාලාවන් නැරඹීමට සහ ශ්‍රවණයට

ධර්ම සාකච්ඡා

Click Here

භාවනා වැඩසටහන්

සියලුම වැඩසටහන් නැරඹීමට සහ ශ්‍රවණයට

භාවනා වැඩසටහන්

Click Here

සූත්‍ර විවරණ

සියලුම වැඩසටහන් නැරඹීමට සහ ශ්‍රවණයට

සූත්‍ර විවරණ

Click Here

ධර්ම දේශනා

සියලුම වැඩසටහන් නැරඹීමට සහ ශ්‍රවණයට

ධර්ම දේශනා

Click Here

දේශනා මාලාවන්

සියලුම දේශනා මාලාවන් නැරඹීමට සහ ශ්‍රවණයට

ධර්ම සාකච්ඡා

Click Here

ධර්ම සාකච්ඡා

සියලුම වැඩසටහන් නැරඹීමට සහ ශ්‍රවණයට

ධර්ම සාකච්ඡා

Click Here

පටිච්ච සමුප්පාදය

සියලුම වැඩසටහන් නැරඹීමට සහ ශ්‍රවණයට

පටිච්ච සමුප්පාදය

Click Here

භාවනා වැඩසටහන්

සියලුම වැඩසටහන් නැරඹීමට සහ ශ්‍රවණයට

භාවනා වැඩසටහන්

Click Here

හැඳින්වීම
රෑනකෙටුවගල ආරණ්‍ය - මාතලේ

සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිරිණිවනින් වසර 2565 ක් පමණ ඉක්මවු තැන, ලෝකයම හුදු ස්වකීය රාමුවට කොටුව පසැඳුරන් පිනවමින්, නූතන භෞතිකවාදී මෙන්ම සංස්කෘතිය දහම ලෙස ගෙන, ඒ ගත් දහම ඉන්ද්‍රියන්ට මනසට සාපේක්ෂ වූවක් බව වටහා ගැනීමට නොහැකිව ගතකරන කාලවකවානුවක, සුන්දර වූ ආරණ්‍යක් සොයා යාමට සිත්විය.

මා විසින් අසන ලද ලෙසට නුවර සිට ඓතිහාසික මාතලේ පුරවරයට පැමිණෙන මාර්ගයේ කූඹියන්ගොඩ, තැන්න හන්දියෙන් වමට හරවා ඕවිලිකන්ද මාර්ගයට පිවිසුනහ. ටික දුරක් ගමන් කරන විට, නිල්ල නිලන කඳු අතර මිහිඳුම් සළු වලා එතී ගතට දැනෙන සිසිලස නුවරඑළිය සිහි කැඳවයි. ඉතාම මනරම් වූ තේ වතු මැදින් ඕවිලිකන්ද නම් කුඩා නගරය මැදින් වදේමඩ ගම්මානයේ පිහිටි රෑනකෙටුවගල නම් වූ අමා දම් රස වෑහෙන ස්ථානයක් යැයි ප්‍රචලිත ආරණ්‍යසේනාසනය තුලට පිවිසෙද්දී
Sinhala Books

නවතම ප්‍රකාශනයන් සදහා

Start Now
English Books

Latest publications

Start Now
Articles

සියලුම ලිපි කියවීම සදහා

Start Now

Upcoming Events

our blog

Our Latest Media

සක්කාය දිට්ඨිය දුරු කිරීම
සක්කාය දිට්ඨිය දුරු කිරීම

සක්කාය දිට්ඨිය දුරු කිරීම – 30

බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ධර්මයට ප්‍රායෝගිකව යොමුවීම සඳහා වන ආධ්‍යාත්මික පූර්ව ප්‍රතිපදාව වන්නේ යෝනිසෝ මනසිකාරය ඉපදීම යි. එබැවින් එම...
සක්කාය දිට්ඨිය දුරු කිරීම
සක්කාය දිට්ඨිය දුරු කිරීම

සක්කාය දිට්ඨිය දුරු කිරීම – 29

බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකයේ පහළ වී සැබෑ ම එතෙරවන මඟ පෙන්වා වදාළ සේක. එලෙස පෙන්වූ දහම බුදුවරුන්ට ම ආවේණික දහමකි. බුදුවරුන්ට පමණක්...
සක්කාය දිට්ඨිය දුරු කිරීම
සක්කාය දිට්ඨිය දුරු කිරීම

සක්කාය දිට්ඨිය දුරු කිරීම – 28

විමුක්තිකාමි සමාජය තුළ යථාර්ථවාදී ධර්ම විනයක් තුළින් ලෝකයෙන් විමුක්තවීමක් සොයන අය මධ්‍ය දේශික සමාජය තුළ සිටිති. ඒ අය සොයන විමුක්තිය තුළ ද හික්මීෙමේ වැඩපිළිවෙළකින් ඒ ධර්ම විනයට අනුව ලෝකය තුළ සමාධි සමාපත්ති ලබයි.ඒ සියල්ලම ලෝකය තුළ ලබන විමුක්තිකාමි සමාජයට අවේණික උතුම් සමාධි සමාපත්ති වේ. එම සමාජය තුළ පහළවන බුදුරජාණන් වහන්සේ එම සමාපත්ති විවේචනය නොකළ අතර ඒවා සියල්ල තුළින්ම සැපසේ වාසය කළ හැකි බව පෙන්වා දී ඇත.   “ඨානං ඛො පනෙතං චුන්‍ද විජ‍්ජති – යං ඉධෙකච‍්චො භික‍්ඛු විවිච‍්චෙව කාමෙහි විවිච‍්ච අකුසලෙහි ධම‍්මෙහි සවිතක‍්කං සවිචාරං විවෙකජං පීතිසුඛං පඨමං ඣානං උපසම‍්පජ‍්ජ විහරෙය්‍ය. තස‍්ස එවමස‍්ස: සල‍්ලෙඛෙන විහරාමීති. න ඛො පනෙතෙ චුන්‍ද අරියස‍්ස විනයෙ සල‍්ලෙඛා වුච‍්චන‍්ති. දිට‍්ඨධම‍්මසුඛවිහාරා එතෙ අරියස‍්ස විනයෙ වුච‍්චන‍්ති.”  “චුන්‍දය, මේ ශාසනයෙහි යම් භික්ෂුවක් කාමයන්ගෙන් වෙන් ව අකුශලධර්‍මයන්ගෙන්...
සක්කාය දිට්ඨිය දුරු කිරීම
සක්කාය දිට්ඨිය දුරු කිරීම

සක්කාය දිට්ඨිය දුරු කිරීම – 27

තමන්ගේ ජීවිත අත්දැකීම් තුළ ඇති නිස්සාර බව අනුපිළිවෙළ ආදී කතා තුළින් අවබෝධ වුණු විට එසේ ගැඹුරු දහම පෙන්වන උත්තමයාට යොමු වී ඒ පෙන්වන දහම ඉගෙන ගැනීමට යොමුවේ (සුතා, ධතා…). මේ පිළිබඳව පෙර විස්තර කරන ලදී. මේ ආකාරයට නිවැරදිව ඉගෙන ගත් විට එය තමන්ගේ අත්දැකීම් ලෝකයට ගෝචර නොවන්නකි. එනිසා එසේ අසා දරාගත් දේ තුළින් සත්‍ය සෙවීමට යොමු වේ. එය  ශ්‍රද්ධානුසාරී වීමයි. මෙය සිදුවන ආකාරය පිළිබඳව කීටාගිරි සූත්‍රයේ ද චංකි සූත්‍රයේ ද...

Subscribe for Newsletter

Get latest news from anomadassi.lk