පන්සිල් මළුව – ජූලි 24 උදෑසන 6 ට

පූජ්‍ය අලව්වේ අනෝමදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේගේ
ගෞරවනීය වැඩමවීමෙන් සිදුකෙරෙන ධර්ම සාකච්ඡාව
ජූලි 24 උදෑසන 6 ට
සිරස FM රේඩියෝවේ “පන්සිල් මළුව” ඔස්සේ බලාපොරොත්තුවන්න.
(FM 106.5 / 106.7 හෝ http://sirasafm.lk/liveradio)

Date

Jul 24 2022
Expired!

Time

6:00 am - 8:00 pm

Local Time

  • Timezone: America/New_York
  • Date: Jul 23 - 24 2022
  • Time: 8:30 pm - 10:30 am